Instandhoudingsjournaal Stedin

Afgelopen week was het tweede instandhoudingsjournaal van Stedin. Hierin werd ook uitgebreid stilgestaan bij de inzet van de medewerkers van Unsal. Bij deze een korte compilatie.