CO2 Prestatieladder

CO2-Prestatieladder Unsal Infratechniek

Met deze pagina van Unsal Infratechniek website brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij in 2018 gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5. Unsal Infratechniek communiceert ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern.

Onze deelname komt ook in beeld op de website van SKAO. https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Unsal_Infratechniek_BV
Naast dat wij het belangrijk vinden om onze CO₂-footprint te verkleinen zien we ook dat dit voor onze klanten steeds belangrijker wordt dat de aannemer een CO₂-certificaat heeft. De gemeentes Lansingerland en Moerdijk hadden dit als voorwaarde gesteld bij de aanbesteding voor een groot OV project. Onder andere door dit certificaat mogen we deze projecten voor ze uitvoeren.

Bij de gemeente Waddinxveen (bedrijventerrein Coenecoop) was de voorwaarde dat de lichtmasten gerecycled werden (Take-back). Ook aan deze voorwaarde konden wij voldoen en mochten wij dus aan de slag.

Overzicht


A) Inzicht
Unsal Infratechniek heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2017 is de CO₂-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C/ Communicatie).
B) Reductie
Unsal Infratechniek heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.
C) COMMUNICATIE
Unsal Infratechniek communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.
D) PARTICIPATIE
Unsal Infratechniek neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (link naar website initiatief). Wilt u meer informatie over de CO₂ Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (https://www.skao.nl).

Voortgang