Privacy verklaring | Unsal Infratechniek BV

We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van u en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In deze verklaring kunt u per situatie (contact en/of als klant) lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook leest u hoelang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Verder leest u wat uw rechten zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt! Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@unsal.nl


Als u onze website bezoekt
We analyseren het bezoek van onze website niet. We houden enkel bij hoeveel bezoekers per dag onze website bezoeken. We zien alleen dit aantal en verder niets. Daarom houden we geen persoonsgegevens bij, zoals uw IP adres, en hoeven we ook geen cookies te plaatsen.


Als u contact met ons opneemt
Als u contact met ons opneemt via de e-mail of telefoon dan zullen we uw naam, e-mailadres of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken dit alleen voor dit doel en zullen u geen nieuwsbrieven sturen. We doen dit alleen als u hier expliciet voor heeft ingeschreven.


Bewaartermijnen
We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we uw gegevens hebben vastgelegd. Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, ten behoeve van de administratie voor de belastingdienst.
Beveiliging
We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast hebben we ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door uw dossiers beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Uw rechten
Als u wilt, kunt u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens als we die van u vastgelegd hebben en u mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur ons dan een mail naar info@unsal.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. We controleren wel eerst of het verzoek wel echt van u komt door een identiteitscheck uit te voeren.