Project DSSU

In samenwerking met BAM Rail en Volker Rail Nederland


DSSU SPOORKNOOPPUNT UTRECHT CENTRAAL

DSSU Project U-Centraal

In opdracht van ProRail vernieuwde U-centRaal, een samenwerkingsverband van BAM Rail bv en Volker Rail Nederland bv, het belangrijke spoorknooppunt Utrecht Centraal.
Eén van de omvangrijkste en meest complexe spoorprojecten ooit! Het project richt zich met name op het verbeteren van de doorstroming van treinen, waardoor er meer treinen kunnen rijden en het spoor rond Utrecht en dat het spoor betrouwbaarder wordt.
Tot eind 2017 is het spoornet nabij Utrecht centraal op de schop genomen, waarbij het normale treinverkeer niet verstoord mocht worden. Er zijn daarom de nodige nachten en weekenden gewerkt om in buitendienststellingen de werkzaamheden uit te voeren. Unsal Infratechniek B.V. werkte hier in onderaanneming van BAM E&W circa 20 man.
Het betrof het omleggen, verwijderen, opnieuw aanleggen van alle spoorkabels en het plaatsen van diverse soorten funderingen, objecten en kasten.

  • Opdrachtgever BAM E&W
  • Status Opgeleverd


Deel